Plc Fi̇ltre Maden Presi̇

Plc Fi̇ltre Maden Presi̇

Plc Fi̇ltre Maden Presi̇

1000*1000*100 PLC Filtre Maden Presi

Katı ve Sıvı Maddelerin Ayrıştırılması

 

Artıma sektöründe ve belediyelerde atık susuzlaştırma 

kimya sektöründe susuzlaştırma

elektronik sektöründe susuzkalıştrıma

gıda sektöründe suzuzlaştırma

 

 

tehlikeli atık bertarafı 

metal ve metal işçiliği  sektöründe susuzlaştırma 

maden sektöründe susuzlaştırma

kağıt hamuru ve kağıt filtrasyonu 

yağ ve petokimya geri kazanımı

ilaç ve kozmetik filtrasyonu

enerji sektörü susuzlaştırma

su tedarikinde susuzlaştırma

Teklif Formu